Hoeveel taalaanbod heb je nodig om een taal goed te verwerven?