Roland Pfau (Universiteit van Amsterdam): gebarentaal

Dr. Roland Pfau werkt als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij heeft in Frankfurt (Duitsland) Duitse Literatuur- en Taalwetenschap gestudeerd en is in 2001 gepromoveerd op een onderzoek naar versprekingen in gesproken taal. Sinds 2001 is hij als docent gebarentaalwetenschap aan de UvA verbonden. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de grammatica van gebarentalen en taaltypologie, waarbij men structurele verschillen en overeenkomsten tussen talen bestudeerd. Hij is gefascineerd door de vraag in hoeverre gebarentalen en gesproken talen overeenkomen, en in hoeverre gebarentalen onderling van elkaar verschillen wat betreft bepaalde grammaticale verschijnselen (zoals de volgorde van gebaren in een zin, of hoe ontkenning wordt uitgedrukt). Samen met Nederlandse collega's heeft Roland net The Linguistics of Sign Languages. An Introduction gepubliceerd. Hij is momenteel bezig met een project over werkwoorden in Nederlandse, Duitse en Russische Gebarentaal, en met een project over het linguïstische en culturele erfgoed van oudere gebaarders in Nederland. Roland Pfau is een van de hoofdredacteuren van het vaktijdschrift Sign Language & Linguistics.

Een kleine selectie uit zijn publicaties