Welkom bij Doofgewoon!
Doofgewoon is een website voor ouders van dove kinderen. Zij krijgen veel informatie over het gehoor van hun kind, en veel minder informatie over hoe het is om doof op te groeien, waarom tweetaligheid belangrijk is voor dove en slechthorende kinderen, en hoe ze visueel kunnen communiceren met hun kinderen. De website bestaat vooral uit veel verhalen: van andere ouders van dove kinderen, van dove volwassenen, en van experts die op een toegankelijke manier vragen over hun vakgebied beantwoorden. Daarnaast zijn er tips voor de communicatie met jonge kinderen, en heel veel links naar andere websites en vakliteratuur. Zelf vragen stellen kunt u in de Facebookgroep, zie de link rechtsboven.