Hoe kunnen ouders nu zorgen voor een tweetalige omgeving op school?