Deborah Chen-Pichler (Gallaudet Universiteit): gebarentaal als moedertaal
Dr. Deborah Chen Pichler raakte als jong kind al geïnteresseerd in taalkunde en tweetaligheid, toen ze opgroeide in een tweetalig Engels-Taiwanees gezin. Sinds 2002 is ze medewerker van de afdeling Taalwetenschap van Gallaudet University, waar ze college geeft over eerste en tweede taalverwerving, en generatieve syntaxis. Haar onderzoek richt zich op de verwerving van ASL (American Sign Language) door dove kinderen van dove ouders (met en zonder CI) en door horende tweetalige kinderen (CODA's: children of deaf adults). Daarnaast doet ze onderzoek naar de verwerving van ASL als vreemde taal door volwassenen. Ze is erg geïnteresseerd in het gebruik van technologie in het onderwijs, m.n. in het dovenonderwijs.